Псалм  79

  1 (По слав. 78). Асафов псалом.
Боже, народите дойдоха в наследството Ти,
Оскверниха светия Твой храм,
Обърнаха Ерусалим на развалини,

  2 Мъртвите тела на слугите Ти дадоха за ястие на небесните птици,
Месата на светиите Ти на земните зверове,

  3 Проляха кръвта им като вода около Ерусалим;
И нямаше кой да ги погребва.

  4 Станахме за укор пред съседите си,
Присмех и поругание пред околните си.

  5 До кога, Господи? Ще се гневиш ли винаги?
Ще гори ли като огън ревността Ти?

  6 Излей гнева Си на народите, които не Те познават,
И на царствата, които не призовават името Ти;

  7 Защото изпоядоха Якова,
И пасбищата му запустяха.

  8 Не спомняй против нас беззаконията на прадедите ни
Дано ни предварят скоро Твоите благи милости,
Защото станахме много окаяни.

  9 Помогни ни, Боже Спасителю наш, заради славата на Твоето име;
Избави ни и очисти греховете ни, заради името Си.

10 Защо да рекат народите: Где е техният Бог?
Нека се знае, пред очите ни, между народите
Възмездието за пролятата кръв на слугите Ти.

11 Нека дойде пред Тебе въздишането на затворниците;
Според великата Твоя сила опази осъдените на смърт1;

12 И възвърни седмократно в пазухата на съседите ни
Укора, с който укориха Тебе, Господи.

13 Така ние, Твоите люде и овцете на пасбището Ти,
Ще те славословим до века,
Из род в род ще разгласяме Твоята хвала.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Според великата Твоя мишца опази чадата на смъртта.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава