Псалм  89

  1 (По слав. 88). Поучение на Етана Езраева1.
Господи, до века ще възпявам Твоите милости;
С устата си ще известявам Твоята вярност из род в род.

  2 Защото рекох: Милостта Ти ще се съгради за до века;
На самите небеса ще утвърдиш верността Си.

  3 Ти каза: Направил съм завет с избрания Си,
Заклел съм се на слугата Си Давида, казвайки:

  4 Ще утвърдя потомството ти за винаги,
И ще съзидам престола ти из род в род. (Села).

  5 И небесата ще възпяват Твоите чудеса, Господи,
Също и Твоята вярност, в събранието на светиите.

  6 Защото на небето кой може да се сравни с Господа?
Между синовете на силните2† кой може да се уподоби Господу?

  7 Бог е твърде ужасен в съвета на светиите,
И достопочитаем повече от всички, които са около Него.

  8 Господи Боже на Силите, кой е могъщ Господ като Тебе?
Твоята вярност Те окръжава.

  9 Ти владееш над надигането на морето;
Когато се подигат вълните му, Ти ги укротяваш.

10 Ти си съкрушил Египет3‡ като някого смъртно ранен;
С мощната Си мишца си разпръснал враговете Си.

11 Твои са небесата, Твоя и земята;
Вселената и всичко що има в нея - Ти си ги основал.

12 Север и юг - Ти си ги създал;
Тавор и Ермон се радват в името Ти.

13 Ти имаш крепка мишца;
Силна е ръката Ти, и издигната десницата Ти.

14 Правда и правосъдие са основа на престола Ти;
Милост и истина ходят пред Твоето лице.

15 Блажени людете, които познават възклицанието на тръбите;
Те ходят, Господи, в светлината на Твоето лице.

16 В Твоето име се радват всеки ден,
И с правдата Ти се въздигат;

17 Защото Ти си славата на силата им;
И с Твоето благоволение ще се въздигне нашият рог.

18 Понеже на Господа принадлежи да бъде наша защита,
И на Светия Израилев да бъде наш Цар.

19 Тогава Ти говори на светиите Си чрез видение,
Като каза: Възложих на един силен да даде помощ,
Възвисих едного избран между людете.

20 Намерих слугата Си Давида;
Със светото Си миро го помазах.

21 Ръката Ми ще го поддържа,
И мишцата Ми ще го укрепява.

22 Неприятелят няма да го изнудва,
Нито предадения4§ на нечестие ще го наскърби.

23 Но Аз ще съкруша пред него противниците му,
И ще поразя ония, които го мразят.

24 А верността Ми и милостта Ми ще бъдат с него;
И с Моето име ще се издигне рогът му.

25 Тоже ще туря ръката му над морето,
И десницата му над реките.

26 Той ще извика към Мене: Отец ми си,
Бог мой и спасителната ми канара.

27 При това Аз ще го поставя в положение на първороден,
По-горе от земните царе.

28 Вечно ще пазя милостта Си за него;
И заветът Ми ще бъде верен спрямо него.

29 Също и потомството му ще направя да продължава до века,
И престолът му като дните на небето.

30 Чадата му ако оставят закона Ми,
И не ходят в съдбите Ми,

31 Ако престъпят5 повеленията Ми.
И не опазят заповедите Ми, -

32 Тогава ще накажа6† с тояга престъпленията им,
И с бич беззаконията им;

33 Но милостта Си не ще оттегля от него,
Нито ще изневеря на верността Си.

34 Няма да наруша+ завета Си,
Нито ще променя това, що е излязло из устните Ми.

35 За едно нещо се заклех в светостта Си.
И няма да излъжа Давида,

36 Че потомството му ще трае до века,
И престолът му като слънцето пред мене,

37 Като луната, която е утвърдена до века,
И е вярна свидетелка на небето. (Села.)

38 Но Ти си отхвърлил помазаника Си,
Отказал си се от него, и си му се разгневил.

39 Погнусил си се от завета със слугата Си;
Унизил+ си короната му до земята.

40 Съсипал си всичките му огради;
Превърнал си крепостите му в развалини.
Да! делото на ръцете ни утвърждавай го.

41 Разграбват го всички, които минават по пътя;
Стана за укор на съседите си.

42 Възвисил си десницата на противниците му;
Зарадвал си всичките му неприятели.

43 Още си упътил острото на меча му,
И не си го укрепил в боя.

44 Направил си да престане блясъкът му,
И тръшнал си престола му на земята.

45 Съкратил си дните на младостта му;
Покрил си го със срам. (Села.)

46 До кога, Господи? ще се криеш ли винаги?
Ще гори ли като огън гневът Ти?

47 Помни колко е кратко времето ми;
За каква суета си създал всичките човешки чада!

48 Кой човек ще живее без да види смърт,
И ще избави душата си от ръката на преизподнята? (Села.)

49 Где са предишните Твои милости, Господи,
Които с клетва си обещал на Давида във верността Си?

50 Помни, Господи, как са укорявани слугите Ти,
Как нося в пазухата си укор от толкова многочислени племена,

51 С който враговете Ти, Господи, укоряваха,
С който укоряваха постъпките на Твоя помазаник.

52 Благословен да бъде Господ до века.
Амин и амин!


Предишна глава Следваща глава


1 3 Цар. 4:31. 1 Лет. 2:6.

2 Еврейски: Бога. Псал. 103:20.

3 Еврейски: Раав. Псал. 87:4.

4 Еврейски: Сина.

5 В стихове 31, 34 3 39 еврейският глагол е осквернявам.

6 Еврейски: Посетя.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава