Псалм  92

  1 (По слав. 91). Псалом. Песен за съботния ден.
Добро е да славословим Господа
И да пеем хваление на Твоето име, Всевишни,

  2 Да възвестяваме на ранина милосърдието Ти,
И верността Ти всяка нощ,

  3 С десетострунен инструмент и с псалтир,
С тържествена мелодия на арфа;

  4 Защото си ме развеселил, Господи, с деянията Си;
Ще се радвам в делата на ръцете Ти.

  5 Колко са велики Твоите дела, Господи!
Твърде дълбоки са мислите Ти.

  6 Скотски човек не знае това,
Нито го разбира безумен,

  7 Че нечестивите изникват като тревата,
И всички, които вършат беззаконие, цъфтят,
Само за да се изтребят вечно.

  8 Но Ти, Господи, до века си на високо,

  9 Защото, ето, враговете Ти, Господи,
Защото, ето, враговете Ти ще погинат;
Ще се разпръснат всички, които вършат беззаконие.

10 Но моя рог Ти ще въздигнеш като рог на дивия вол;
Аз ще бъда помазан с прясно миро;

11 И окото ми ще види повалянето на ония, които ме причакват;
Ушите ми ще чуят за възмездието на злодейците, които се дигат против мене.

12 Праведният ще цъфти като палма,
Ще расте като кедър в Ливан;

13 Насадени в дома Господен
Ще цъфтят в дворовете на нашия Бог.

14 Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост,
Ще бъдат сочни и зелени;

15 За да възвестят, че е праведен Господ,
Моята канара, у Когото няма неправда.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава