Предишна глава За преводаСледваща глава
screen read
 

Тълкувание  

Второто послание на апостол Павел към солунците - Глава  1

Второто послание на апостол Павел към солунците - Глава  1

  1 Павел, Сила и Тимотей до солунската църква в Бога, нашия Отец, и Господа Исуса Христа:

  2 Благодат и мир да бъде на вас от Бога Отца и Господа Исуса Христа.

  3 Длъжни сме, братя, всякога да благодарим на Бога за вас, както е и прилично, загдето вярата ви расте премного, и любовта на всеки един от всички вас се умножава един към друг;

  4 така щото и сами ние се хвалим с вас между Божиите църкви за вашата твърдост и вяра във всичките ви гонения и в неволите, които понасяте:

  5 което е доказателство на Божия справедлив съд, за да се удостоите за Божието царство, за което и страдате.

  6 Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на ония, които ви оскърбяват,

  7 а на вас, оскърбените, да даде утеха (както и на нас), когато се яви Господ Исус от небето със Своите силни ангели,

  8 в пламенен огън да даде възмездие на ония, които не познават Бога, и на ония, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус.

  9 Такива ще приемат за наказание вечна погибел от присъствието на Господа и от славното явление на Неговата сила,

10 когато дойде в оня ден да се прослави в Своите светии и да се покаже чуден между всичките повярвали, (следователно и между вас, защото вие повярвахте нашето свидетелство).

11 Затова и винаги се молим за вас, дано нашия Бог ви има за достойни за призванието ви и усъвършенствува мощно във вас всяко добро желание и всяко дело на вярата;

12 за да се прослави във вас името на нашия Господ Исус, и вие в Него, според благодатта на нашия Бог и Господ Исус Христос.

 

Предишна глава Проект BGphpBible 2.2.0, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава