Псалм  75

  (По слав. 74). За първия певец, по не Разорявай†, Асафов псалом. Песен.
Славословим Те, Боже, славословим;
И е близо при нас явлението на името Ти; разгласяват се чудесните Ти дела.

  Когато уловя определеното време
Аз ще съдя с правота.

  Ако и да се разтопи земята с всичките й жители,
Аз закрепявам стълбовете й. (Села).

  Рекох на надменните: Не постъпвайте надменно,
И на нечестивите: Не издигайте рог;

  Не дигайте високо рога си,
Не говорете с корав врат.

  Защото нито от изток, нито от запад,
Нито от планинската пустиня иде съд;

  Но Бог е съдията;
Едного Той унижава, а другиго издига.

  Защото в ръката на Господа има чаша, и виното се пени;
Тя е пълна с подправено вино, от което и Той налива;
И даже дрождето му ще прецедят и ще изпият всичките нечестиви на земята.

  А аз ще разгласявам винаги Якововия Бог,
Нему ще пея хваления.

И ще отсека всичките рогове на нечестивите;
А роговете на праведните ще се издигнат.


Тази глава в нормален вид