Книгата на пророк Исаия - Глава  54

  1 Весели се, неплодна, която не раждаш;
Запей с радост и възкликни, ти, която не си била в болките на раждане;
Защото повече са чадата на самотната,
Нежели чадата на омъжената, казва Господ.

  2 Уголеми мястото на шатъра си,
И нека разширят завесите на жилищата ти;
Не се скъпи; продължи въжетата си
И закрепи колчетата си.

  3 Защото ще се разпространиш надясно и наляво;
Потомството ти ще завладее народите
И ще населят запустелите градове.

  4 Не бой се, защото не ще бъдеш поругана;
И не се смущавай, защото не ще бъдеш посрамена;
Защото ще забравиш срама, който си изпитвала в младостта си,
И няма вече да помниш укора, който си носила във вдовството си.

  5 Защото твоят съпруг е Творецът ти,
Чието име е Господ на Силите;
И изкупителят ти е Светият Израилев,
Който ще се нарече Бог на цялата земя.

  6 Защото Господ те повика като жена оставена и наскърбена духом,
Да! жена взета в младост, а после отхвърлена, казва твоят Бог.

  7 Оставих те за малко време;
Но с голяма милост ще те прибера.

  8 В изобилието на гнева Си скрих лицето Си от тебе за един миг;
Но с вечна благост ще се смиля за тебе,
Казва Господ Изкупителят ти.

  9 Защото за Мене това е като Ноевите води;
Понеже, както се заклех, че Ноевите води не ще наводнят вече земята,
Така се заклех, че вече няма да се разгневя на тебе, нито да те смъмря.

10 Защото, ако и да изчезнат планините
И да се поместят хълмовете,
Пак Моята благост няма да се оттегли от тебе,
И заветът Ми на мир няма да се помести,
Казва Господ, Който ти показва милост,

11 От наскърбена, смутена, безутешна,
Ето, Аз ще постеля камъните ти в красиви цветове,
И ще положа основите ти от сапфири;

12 Ще направя кулите ти от рубини,
Портите ти от антракс,
И цялата ти ограда от отбрани камъни.

13 Всичките ти чада ще бъдат научени от Господа;
И голям ще бъде мирът на чадата ти.

14 С правда ще се утвърдиш;
Далеч ще бъдеш от угнетението, защото не ще се боиш, -
Далеч от ужасяването, защото не ще се приближи до тебе.

15 Ето, всички може да се съберат против тебе, обаче, не чрез Мене;
Всички ония, които се събират против тебе, ще паднат пред тебе.

16 Ето, Аз създадох ковача,
Който раздухва въглищата в огъня
И изковава оръдие за работата си;
Аз създадох и разорителя за да съсипва.

17 Ни едно оръжие скроено против тебе не ще успее;
И ще победиш всеки език, който би се повдигнал против тебе в съд.
Това е наследството на слугите Господни,
И правдата им е от Мене, казва Господ.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава