Книгата на пророк Михея - Глава  5

  1 Събери се в полкове, ти господарко1 на полкове;
Обсада се държи против нас;
С тояга ще поразят съдията на Израиля в челюстта.

  2 А ти, Витлеем Ефратов,
Макар и да си малък за да бъдеш между Юдовите родове,
От тебе ще излезе за Мене Един, Който ще бъде владетел в Израиля,
Чийто произход е от начало, от вечността.

  3 Затова ще ги остави
До времето, когато раждащата ще роди;
Тогава останалите от братята му
Ще се върнат с израилтяните.

  4 И той ще стои и ще пасе стадото си чрез силата Господна,
Чрез великото име на Господа своя Бог;
И те ще се настанят;
Защото сега той ще бъде велик до краищата на земята.

  5 И той ще бъде нашият мир.
Когато дойде Асириеца в земята ни,
И когато стъпи в палатите ни,
Тогава ще подигнем против него седем пастири,
И осем начални човека,

  6 Които ще опустошат Асирийската земя с меч,
И земята на Нимрода във входовете й;
И той ще ни избави от асириеца,
Когато дойде в земята ни,
И когато стъпи вътре в границата ни.

  7 И останалите от Якова ще бъдат всред много племена
Като роса от Господа,
Като леки дъждове на тревата,
Които не чакат човека,
Нито се бавят за човешките чада.

  8 И останалите от Якова ще бъдат между народите,
Всред много племена,
Като лъв между горските животни,
Като млад лъв между стада овце,
Който, като минава, тъпче и разкъсва,
Без да има кой да избавя.

  9 Ръката ти ще се издигне над противниците ти,
И ще се изтребят всичките ти неприятели.

10 В оня ден, казва Господ,
Ще изтребя конете ти отсред тебе,
И ще погубя колесниците ти;

11 Ще изтребя и градовете на твоята земя,
И ще съборя всичките ти крепости;

12 Ще изтребя чародеянията от ръката ти;
И не ще имаш вече предвещатели;

13 Ще изтребя идолите ти
И идолските ти стълбове отсред тебе,
И не ще се кланяш вече на делото на ръцете си;

14 Ще изкореня ашерите ти отсред тебе,
И ще съсипя градовете ти;

15 И ще извърша въздаяние с гняв и с ярост
Върху народите, които не Ме послушаха.


Предишна глава Следваща глава


1 Еврейски: Дъщерьо.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава