Второзаконие или третата от петте Моисееви книги - Глава  14

  Вие сте чада на Господа вашия Бог; да не правите по тялото си нарязвания, нито да се бръснете между очите си поради мъртвец.

  Защото сте люде свети на Господа вашия Бог, и вас избра Господ измежду всичките племена, които са по лицето на земята, за да Му бъдете собствени люде.

  Да не ядеш нищо мръсно.

  Ето животните, които бива да ядете: говедото, овцата и козата,

  елена, сърната, бивола, дивата коза, кошутата, дивия вол и камилопарда.

  Всяко животно между четвероногите, което има раздвоена нога и разцепено на два нокътя копито и което преживя, тях да ядете.

  Но да не ядете от ония, които само преживят, или които само имат раздвоено и разцепено копито, като камилата, заекът и питомният заек; понеже те преживят, но нямат раздвоено копито, те са нечисти за вас;

  и свинята, понеже има раздвоено копито, но не преживя, е нечиста за вас; от месото на тия да не ядете, и до мършата им да се не допирате.

  От всички що са във водите, ето кои да ядете: всички, които имат перки и люспи да ядете;

но да не ядете никои, които нямат перки и люспи; те са нечисти за вас.

От всички чисти птици можете да ядете.

А ето тия, които не бива да ядете: орела, грифа, морския орел,

пиляка, сокола, сяпа по видовете му;

всяка врана по видовете й;

камилоптицата, бухала, кукувицата, ястреба по видовете му,

малкия бухал, ибиса, лебеда,

пеликана, лешояда, рибаря,

щърка, цаплята по видовете й, папуняка и прилепа.

Всички крилати пълзящи са нечисти за вас: не бива да се ядат.

От всички чисти птици можете да ядете.

Никаква мърша да не ядете; (на чужденеца, който е отвътре портите ти, можеш да я даваш да я яде, или да я продаваш на чуждестранец); защото вие сте люде свети на Господа вашия Бог. Да не вариш яре в млякото на майка му.

Непременно да даваш десетък от всичките си произведения, които си посеял, които нивата ти произвежда всяка година.

И десетъкът от житото си, от виното си и от маслото си, и първородните от говедата си и от овците си да ядеш пред Господа твоя Бог, на мястото, което избере за да настани Името Си там; за да се научиш да се боиш всякога от Господа твоя Бог.

Но ако, когато те благослови Господ твоят Бог, пътят е много дълъг за тебе, щото да не можеш да ги занасяш, понеже е много далеч от тебе мястото, което избере Господ твоят Бог, за да настани Името Си там,

тогава да разменяш десетъците си с пари и да вържеш парите в ръката си, па да идеш на мястото, което избере Господ твоят Бог;

и да дадеш парите за какво да е нещо, което пожелае душата ти, за говеда или за овци, или за вино, или за спиртни пития, или за какво да е нещо, което би пожелала душата ти; и там, пред Господа, твоя Бог, да ядеш и да се развеселиш, ти, домът ти

и левитинът, който е отвътре портите ти; него да не пренебрегваш, защото той няма дял нито наследство с тебе.

В края на всяка трета година да изваждаш целия десетък от произведението си през оная година, и да го складираш отвътре градските си порти,

тъй щото левитинът, (защото той няма дял нито наследство с тебе), чужденецът, сирачето и вдовицата, които са отвътре портите ти, да дохождат, да ядат и да се насищат; за да те благославя Господ твоят Бог във всичките дела на ръцете ти, които ще вършиш.


Тази глава в нормален вид