Второзаконие или третата от петте Моисееви книги - Глава  27

  Тогава Моисей с Израилевите старейшини заповяда на людете, казвайки: Пазете всичките заповеди, които днес ви заповядвам.

  И в деня, когато минете през Иордан към земята, която Господ твоят Бог ти дава, постави си големи камъни, измажи ги с вар,

  и напиши на тях всичките думи на тоя закон, като преминеш Иордан, за да влезеш в земята, която Господ твоят Бог ти дава, земя гдето текат мляко и мед, както ти се е обещал Господ Бог на бащите ти.

  За това, като преминете Иордан, поставете на хълма Гевал тия камъни, за които днес ви заповядвам, и измажи ги с вар.

  И там да издигнеш олтар на Господа твоя Бог, олтар от камъни. Желязно сечиво да не издигнеш върху тях;

  да издигнеш олтара на Господа твоя Бог от цели камъни и да принесеш на него всеизгаряния на Господа твоя Бог;

  да принесеш и примирителни жертви, да ядеш там и да се развеселиш пред Господа твоя Бог.

  А на камъните да напишеш много ясно всичките думи на тоя закон.

  Тогава Моисей с левитските свещеници говори на целия Израил, като каза: Мълчи и слушай, Израилю, днес вие станахте люде на Господа вашия Бог.

За това, слушай гласа на Господа твоя Бог и върши заповедите Му и повеленията Му, които днес ти заповядвам.

И Моисей заръча на людете в същия ден, казвайки:

Когато преминете Иордан, ето кои да застанат на хълма Гаризин, за да благословят людете: Симеон, Левий, Юда, Исахар, Иосиф и Вениамин;

и ето кои да застанат на хълма Гевал за да прокълнат: Рувим, Гад, Асир, Завулон, Дан и Нефталим.

Тогава левитите да проговорят и с висок глас да кажат на всичките Израилеви мъже: -

Проклет да е оня, който направи изваян или излеян кумир, мерзост на Господа, дело на художнически ръце, и го постави на скрито място. И всичките люде в отговор да кажат: Амин!

Проклет, който се присмива на баща си или на майка си. И всичките люде да кажат: Амин!

Проклет, който премести междите на ближния си. И всичките люде да кажат: Амин!

Проклет, който отбие слепия от пътя. И всичките люде да кажат: Амин!

Проклет, който изкриви съда на пришелеца, на сирачето и на вдовицата. И всичките люде да кажат: Амин!

Проклет, който лежи с жената на баща си; защото открива полата на баща си. И всичките люде да кажат: Амин!

Проклет, който лежи с какво да е животно. И всичките люде да кажат: Амин!

Проклет, който лежи със сестра си, дъщеря на баща си, или дъщеря на майка си. И всичките люде да кажат: Амин!

Проклет, който лежи с тъща си. И всичките люде да кажат: Амин!

Проклет, който скришно удари ближния си. И всичките люде да кажат: Амин!

Проклет, който приеме подарък, за да убие невинно лице. И всичките люде да кажат: Амин!

Проклет, който не потвърждава думите на тоя закон, като ги изпълнява. И всичките люде да кажат: Амин!


Тази глава в нормален вид