Второто послание на апостол Павел към коринтяните - Глава  6

  1 И ние, като съдействуваме с Бога, тоже ви умоляваме да не приемате напразно Божията благодат.

  2 (Защото казва: -
"В благоприятно време те послушах,
И в спасителен ден ти помогнах";
ето, сега е благоприятно време, ето, сега е спасителен ден).

  3 Ние в нищо не даваме никаква причина за съблазън, да не би да се злослови нашето служение;

  4 но във всичко биваме одобрени, като Божии служители, с голяма твърдост, в скърби, в нужди, в утеснения,

  5 чрез бичувания, в затваряния, в смутове, в трудове, в неспане, в неядене,

  6 с чистота, с благоразумие, с дълготърпение, с благост, със Светия Дух, с нелицемерна любов,

  7 с говорене истината, с Божия сила, чрез оръжията на правдата в дясната ръка и в лявата;

  8 всред слава и опозорение, всред укори и похвали; считани като измамници, но пак истинни;

  9 като непознати, а пък добре познати; като на умиране, а, ето, живеем; като наказвани, а не умъртвявани;

10 като наскърбени, а винаги радостни; като сиромаси, но обогатяваме мнозина; като че нищо нямаме, но притежаваме всичко.

11 О коринтяни, устата ни са отворени към вас, сърцето ни се разшири.

12 Вам не е тясно в нас, но в сами вас е тясно нам.

13 И тъй, във вид на еднакво възмездие, (като на чада говоря), разширете и вие сърцата си.

14 Не се впрягайте заедно с невярващите; защото какво общо имат правдата и беззаконието или какво общение има светлината с тъмнината?

15 и какво съгласие има Христос с Велиала? или какво съучастие има вярващия с невярващия?

16 и какво споразумение има Божият храм с идолите? Защото ние сме храм на живия Бог, както рече Бог: "Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде".

17 Затова -
"Излезте изсред тях и отделете се",
казва Господ,
"И не се допирайте до нечисто";
и
"Аз ще ви приема,

18 И ще ви бъда Отец,
И вие ще Ми бъдете синове и дъщери",
казва всемогъщият Господ.

 


Предишна глава Проект BGphpBible 2.3.6, поддържан от: vanyog.com. Следваща глава