Начало > Библейските книги > Новия Завет

Първо послание към Коринтяните

“Поправление на плътския живот”

І. Автор и време на написване

А. Апостол Павел – написано в Ефес.

Б. Написано около 55 г. сл. Хр.

 1. Написано към края на почти тригодишния престой на апостол Павел в Ефес.

ІІ. Заглавие и предистория

А. Коринт се намира между Коринтския и Кенхрейския залив.

 1. Град Коринт е бил богат търговски център.
 2. Известен в целия познат тогава свят със своето нечестие.
 3. Преди разрушаването му от римляните през 146 г. пр. Хр., Коринт е бил ключов град на Древна Гърция.

  а) През 46 г. пр. Хр. Юлий Цезар построил наново града вече като Римска колония, и след като се разраснал и преуспял, Коринт станал столица на провинция Ахайя.

  б) Официалният език бил латинския, но общоприет бил гръцкият.

 4. Пристанище и търговски център.
 5. Имало е много гробници и храмове, като най-известен е бил Храма на Артемида, наричана “богиня на любовта”.
 6. Огромният град процъфтявал благодарение на търговията, забавленията, пороците и корупцията.

  а) Търсачите на удоволствие са идвали в Коринт, за да харчат пари, “почивайки си” от морала.

 7. По това време населението на Коринт е било около 700 хиляди души, като две трети от тях били роби.

ІІІ. Тема и послание

А. Общата тема е християнското поведение.

 1. Прогресивно/постоянно освещаване.
 2. Постоянно изграждане на святост.
 3. Приложение на християнските принципи както към плътския човек, така и към цялата църква.

Б. Павел е бил загрижен за проблемите, възникнали в Коринт, и показва истинско пасторско сърце при разрешаването им.

В. Концентриране върху няколко проблема:

 1. Партизанства, неморалност, водене на съдебни дела и неправилно взимане на Господна вечеря.
 2. Павел отговаря на въпроси относно брака, идоложертвеното месо, поклонението и Възкресението.

Г. Известни глави:

 1. За любовта – 13-та.
 2. За Възкресението – 15-та.

ІV. Исторически факти

А. Църквата в Коринт е основана от Павел по време на второто му мисионерско пътуване.

 1. Прокраднали са се злини.
 2. Гърците са били горди от своето знание и философия, но и с явната си неморалност.
 3. Църквата в Коринт е била новооснована. Ето защо, християните не са могли да действат по начин, различен от този на невярващите. Това е породило проблемите в църквата.

V. Обобщение

А. Павел основава църквата в Коринт по време на второто си мисионерско пътуване, преодолявайки всички пречки за разпространението на Евангелието.

Б. Гонението в Македония е накарало Павел да отиде на юг, в Атина, и от там – в Коринт.

В. Заедно с Акила и Прискила Павел е правел шатри и е дискутирал с юдеите в Синагогата.

Г. Сила и Тимотей се присъединили към Павел, който бил посветил цялото си време на разпространение на Евангелието.

Д. Павел поучавал Божието Слово в Коринт 18 месеца през 51 и 52 г. сл. Хр.

Е. След заминаването на Павел, в Коринт идва Аполос, за да служи в църквата.

Ж. Когато Павел поучавал в Ефес, по време на третото си мисионерско пътуване, той бил притеснен от новините, които получил от Хлоиловия дом относно кавгите в църквата.

З. Църквата изпратила трима посланици, които да занесат писмо с въпросите на църквата до Павел и да искат неговото разрешение на съответните въпроси.

И. Павел пише това послание като отговор на тези въпроси и за да даде разрешение на съществуващите проблеми.

VІ. Разделение

1. Въведение, поздрави и благодарности 1:1-9

2. Разделения в църквата 1:10-4:21

3. Морални и етични безредици 5:1-6:20

4. Инструкции за брака 7:1-40

5. Разяснение на спорни теми 8:1-11:1

6. Разяснения за общото хваление 11:2-14:40

а) Ред за поклонение 11:2-16

б) Господна вечеря 11:17-34

в) Духовни дарби 12:1-14:40

7. Пояснения за Възкресението 15:1-58

8. Заключение: Практически и лични въпроси 16:1-24

Деветте дарби на Святия Дух в І Кор. 12 глава

Три категории
Дарби на откровение Дарби на сила Дарби на вдъхновение

Слово на знание

Слово на мъдрост

Разпознаване на духове

Вяра

Вършене на чудеса

Дарба на изцеление

Пророчество

Говорене на непознати езици

Тълкуване на езици

Необходимо е наличието на три съставки, за да могат да оперират дарбите на Духа:

 1. Единство
 2. Любов
 3. Желание за тях

Назад | Съдържание | Напред