Начало > Библейските книги > Новия Завет

Второ послание към Тимотей

“Добрият пастир – учител”

І. Автор: Павел

ІІ. Написано до: Тимотей

ІІІ. Време и място на написване: 67,68 г. сл. Хр. в Рим при второто затваряне на Павел – 1:8,12; последното послание на Павел.

ІV. Послание: Вярност към Господа и знаене на истината относно гоненията и лъжливите учения.

V. Ключови думи:

срамувам - 1:8, 12, 16; 2:15

издържам

VІ. Често повтаряни думи:

Исус Христос – 14 пъти

Бог – 12 пъти

VІІ. Ключови стихове:

1:14; 2:3; 2:15; 3:16; 4:7

VІІІ. Разделение:

 1. Въведение. 1:1-5
 2. Лична отговорност. 1:6 – 2:13
 3. Общи отговорности. 2:14 – 3:13
 4. Християнска отговорност (лична и колективна) спрямо Словото. 3:14 – 4:5
  • Пребъдвай в Словото. 3:14
  • Способността на Словото. 3:15
  • Произхода на Словото. 3:16
  • Стойността на Словото. 3:16,17
  • Проповядвай Словото. 4:1-5
 5. Заключение. 4:6-22

Назад | Съдържание | Напред