Начало > Библейските книги > Новия Завет

Послание към Филимон

“Братска любов”

І. Автор: Павел

ІІ. Написано до: Филимон – християнин, повярвал чрез служението на Павел. Онисим бил негов роб, който откраднал от имуществото на господаря си и избягал. Отишъл в Рим и там той също повярвал чрез служението на Павел. Апостолът пише това писмо с цел да бъдат възстановени взаимоотношенията между роб и господар. Посланието е пример за любовта, приемането и прощението, което всеки от нас трябва да е способен да показва спрямо другите хора, особено спрямо тези които са съгрешили против нас.

ІІІ. Време и място на написване: 61-64 г. сл. Хр. от затвора в Рим.

ІV. Послание: Практическо християнство – прощение.

V. Повтаряни думи:

съработник – 17 пъти

VІ. Преглед

Филимон означава “любящ”. Книгата Филимон е писмо за това как да бъде освободен някой от вина. Онисим е бил род на Филимон. Най-вероятно той бил откраднал нещо от господаря си и избягал. Павел се застъпва за него пред Филимон да го приеме отново.

По това време робството е било нещо обикновено. Много хора са се раждали като роби и понякога родителите продавали децата си като роби, за да могат да имат пари да преживеят. Някои хора били пленявани във война и правени роби, други били отвличани и правени роби. Не се знае защо Онисим е бил роб, но знаем, че този, който е роб на Господа е свободен за Господа, І Кор. 7:22.

Павел представя на Филимон 14 аргумента, за да освободи Онисим.

Това послание показва доктрината за изкуплението – заплащане дълговете на другите. Можем да видим делото на Исус Христос, Който плати цената за нас и как ние можем да правим същото за други хора.

VІІ. Разделение

  1. Поздравления
  2. Павел ходатайства за Онисим.
  3. Поемане дълговете на другите:

    а) Филимон 17,18;

    б) Нашите грехове бяха записани за сметка на Исус.

Назад | Съдържание | Напред