Начало > Библейските книги > Новия Завет

Послание на Яков

“Истинско и фалшиво благочестие”

І. Автор и време на написване

А. Яков, вероятно братът на Исус, водачът на съвета в Ерусалим.

Б. В началото Яков не е вярвал в Исус и не е разбирал Неговата мисия.

  1. По-късно Яков е играел важна роля в църквата.

В. Написано около 48 г. сл. Хр.

ІІ. Тема и послание

А. Като водач на съвета в Ерусалим Яков пише и като пастор, за да инструктира разпръснатите евреи, които срещали трудности.

Б. Фокусира се предимно върху практическите аспекти на християнската вяра.

ІІІ. До кого е написано

А. До евреите, извън границите на Святата земя, обърнали се към Христос.

ІV. Ключов текст

А. 1:27

Б. 2:26

V. Разделение

1. Изпитания и изкушения 1:1-18

2. Слушане и изпълняване 1:19-27

3. Забранени са предпочитанията на едни хора пред други 2:1-13

4. Вяра и дела 2:14-26

5. Пазене на езика 3:1-12

6. Два вида мъдрост 3:13-18

7. Предупреждение срещу светщината 4:1-17

8. Предупреждение към богатите потисници 5:1-6

9. Наставления 5:7-20

VІ. Основни идеи

А. Първа глава

Стих 2 – Изпитания/чиста радост.

Стих 5 – Ако ти липсва мъдрост – искай от Бога.

Стих 6 – Когато искаш мъдрост – вярвай.

Стих 8 – Двоумене.

Стих 9 – Смирение/Гордост.

Стих 12 – Устоявай на изпитания – корона на живота.

Стих 13 – Когато си изкушаван… - Бог не изкушава.

Стих 15 – Пожелание – грях – смърт.

Стих 17 – Всеки добър/съвършен дар слиза от Отца.

Стих 19 – Бърз да слушаш – бавен да говориш – бавен да се гневиш.

Стих 21 – Избави се от злото – смирено приемай посаденото Слово.

Стих 22 – Недей само да слушаш Словото – изпълнявай Го

Стих 26 – Контролирай езика си.

Стих 27 – Чисто благочестие – да се грижиш за вдовиците и сирачетата, да се пазиш неопетнен от света.

Б. Втора глава

Стих 1 – Не показвай предпочитания.

Стих 5 – Богатите във вярата.

Стих 9 – Показването на предпочитания е грях.

Стих 10 – Ако опазиш целия Закон и съгрешиш само в едно нещо си виновен спрямо целия Закон.

Стих 13 – Милостта побеждава осъждението.

Стихове 14-18 – Вяра и дела.

Стих 19 – И демоните вярват и треперят.

Стих 24 – Оправдан и чрез дела, а не само чрез вяра.

Стих 26 – Вяра без дела е мъртва.

В. Трета глава

Стих 1 – Не ставайте мнозина учители.

Стихове 3-12 – Силата на езика.

Стих 5 – Езикът – малък, но силен.

Стих 6 – Той е като огън, изгаря цялото тяло.

Стих 10 – Не можеш да благославяш и да проклинаш.

Стих 13 – Ако си мъдър и разбиращ, покажи го чрез добрите си дела.

Стихове 15-17 – Мъдростта – земна и небесна.

Г. Четвърта глава

Стих 1 – Кавги и разделения между вас.

Стихове 2,3 – Нямате, защото не искате или защото мотивите ви не са правилни.

Стих 4 – Приятелството със света е омраза против Бога.

Стих 6 – Бог се противи на горделивия, а на смирения дава благодат.

Стихове 7-9 – Противи се на Дявола.

Стих 10 – Бог ще привдигне смирения.

Стих 11 – Не се клеветете един друг.

Стих 16 – Гордостта/хваленето е нещо зло.

Стих 17 – Ако някой може да върши добро и не го върши = грях.

Д. Пета глава

Стихове 1-6 – Предупреждения.

Стихове 7-11 – Търпение в страданието.

Стих 12 – Нека твоето “да” да бъде “да”.

Стих 13 – Молитвата на вяра.

Стих 16 – Изповядайте греховете си един на друг; голяма сила има усърдната молитва на праведния.

Назад | Съдържание | Напред