Начало > Библейските книги > Стария Завет

Изход

Цел: Да запише събитията свързани с освобождението на Израел от Египет и създаването на нацията.

Автор: Моисей

Време на написване: Около 1450-1410 г. пр. Хр., приблизително по същото време, по което е написана и книгата Битие.

Къде е написана: В пустинята

Място на действие: Египет. Божият народ, който някога е имал благоволение в тази земя, сега е под робство. Богът на великите чудеса се готви да го освободи.

Ключови стихове: 3:7-10

Книгата Изход записва повече чудеса от всяка друга Старозаветна книга и е известна с това, че съдържа десетте заповеди.

Разделение:

А. Израел в Египет 1:1-12:36

 1. Робство в Египет
 2. Бог избира Моисей
 3. Бог изпраща Моисей при Фараона
 4. Язви над Египет
 5. Пасхата

Б. Израел в пустинята 12:37-18:27

 1. Излизане от Египет
 2. Избавяне през Червено море
 3. Оплакване в пустинята

В. Израел на планината Синай 19:1-40:38

 1. Даване на закона
 2. Инструкции за построяване на шатрата
 3. Нарушаване на закона
 4. Построяване на шатрата

Основни теми

А. Робството

 1. Израел е бил под робство 400 години
 2. Подтисничество от страна на Фараон

Б. Избавление

 1. Бог избави Израел чрез Моисей и посредством велики чудеса
 2. Пасхата е възпоменание на избавянето от робство

В. Водачество

Г. Десетте заповеди

 1. Божият закон се състоеше от три части:
  1. Десетте заповеди съдържаха духовния и морален закон.
  2. Обществения закон даде правила за управление на живота.
  3. Духовния закон показва начина за построяване на Шатрата за срещане и реда на редовното поклонение.
 2. Бог учеше Израел на важността на избора, който правим и носенето на отговорност.

Д. Нацията

 1. Бог основа Израелската нация, за да бъде източник на истина и спасение за всеки.
 2. Общението Му с Неговите люде беше любящо, но и строго.
 3. Израел нямаше армия, училища, правителство, полиция и никакви други институции, когато напусна Египет.

Дати в книгата Изход:

1805 г. пр. Хр. Йосиф умира

1526 роден Моисей

1446 Излизане от Египет

1445 дадени са десетте заповеди

1406 Израел влиза в Ханаан

1375 започва управлението на съдиите

Назад | Съдържание | Напред