Начало > Библейските книги > Стария Завет

Второзаконие

Цел: Да напомни на хората това, което Бог е извършил и да ги насърчи да препосветят живота си на Него.

Автор: Моисей, с изключение на крайното заключение, което вероятно е написано от Исус Навин след смъртта на Моисей.

Време на написване: Около 1407-1406 г. пр. Хр.

Място на действие: Източният бряг на река Йордан – от там се е виждала Обещаната земя.

Основни теми: История, закони, любов, поучение

Принципи за Богоугоден живот:

  • Десетте Божии заповеди
  • Обичай Бог и се покорявай на заповедите Му
  • Закони за поклонение
  • Закони за управление на нацията
  • Закони за човешките взаимоотношения
  • Последствия при покорство и непокорство

Назад | Съдържание | Напред