Начало > Библейските книги > Стария Завет

Рут

Цел: Да покаже как трима души остават твърди и верни пред Бога, дори когато обществото около тях се разпада.

Автор: Неизвестен, според някои Самуил, но се предполага също и че книгата е написана след смъртта му.

Време на написване: След периода на съдиите; 1375 - 1050 г. пр. Хр.

Обстановка: Мрачните за Израел времена, когато хората са живели, за да угаждат на себе си, а не на Бога. Време на непокорство, блудство и насилие (Съдии 17:6).

Послание: Книгата Рут е история за Божията благодат при трудни обстоятелства.

Ноемин - свекърва; свидетелка за своя Бог.

Рут - моавка; прабаба на цар Давид.

Вооз - син на блудницата Раав от Ерихон.

Основни теми:

Вярност - на Рут към Ноемин; на Рут, Ноемин, Вооз към Бог.

Благост - на Рут към Ноемин; Вооз към Рут; Бог към Рут, Ноемин и Вооз.

Цялостност на характера, святост - Рут, Вооз.

Защита - Бог запази Рут и Ноемин.

Благословение - Рут и Ноемин идват във Витлеем като бедни вдовици.

Знаем повече за общението между Рут и Ноемин, отколкото за тях двете като личности. Най-силната връзка във взаимоотношенията е вярата в Бога; взаимно посвещение; търсенето на най-доброто за другия.

Името “Рут” означава приятел, придружител, а “Витлеем” - дом на хляб и място на хваление.

Назад | Съдържание | Напред