Начало > Библейските книги > Стария Завет

І Царе

Цел: Описва се живота на Самуил - последният съдия на Израел; управлението и упадъка на първия цар Саул; избирането и подготовката на най-великия цар - Давид.

Автори: Вероятно Самуил, но се включват и писания от пророците Натан и Гад ( 2 Лет. 29:29).

Обхващан период: 1120 – 1011 г. пр. Хр., от детството на Самуил до началото на царуването на цар Давид.

Послание: Нечестивите свещеници, съдии и царе на Израел; Божият контрол - Израел благоуспяваше, когато признаваше Бог за свой цар.

Обстановка: Книгата започва с времето на съдиите и описва прехода на Израел от теокрация (управление от Бога) към монархия (управление от цар) 8:7,9.

І Царе - книга на великите начала и трагичния край.

Илий, първосвещеник в края на периода на съдиите, не възпитава синовете си в Божиите пътища, ковчега на завета попада в ръцете на врага на Израел (4гл.), със смъртта на Илий спада влиянието на свещениците и се издигат пророци в Израел.

Самуил, един от най-великите пророци на Израел, неговите синове са също нечестиви.

Хората отхвърлят лидерството на съдиите и свещениците, искат цар (8:5). Първият цар Саул започва смело, но после застава в непокорство пред Бога.

Основни теми:

Лидерство: съдии, свещеници, пророци, царе. Техният успех зависи от това дали уповават на Бога , а не от позицията им, стила на ръководство, мъдрост, възраст или сила.

Покорство - 15:22

Божията вярност - Бог пази обещанията си към Израел.

Назад | Съдържание | Напред