Начало > Библейските книги > Стария Завет

ІV Царе

Цел: Показва как всеки, който отказва да следва Бога пропада.

Автор: Неизвестен; вероятно Еремия или други пророци.

Обстановка: Разделянето на царството (17:13,14). 130 години Израел е управляван от зли царе, докато не е победен от Асирия и отведен в робство през 722 г. пр. Хр. (17:6) . Юда устоява още 136 години, докато не пада под вавилонско робство през 586 г. пр. Хр. по времето на Новуходоносор. Но въпреки всичко Бог винаги има остатък.

Основни теми:

Елисей - записани са най-много негови чудеса.

Идолопоклонство - Всички зли царе на Израел и Юда го насърчават; богове на война, насилие, секс; хората започват да приемат техните характеристики.

Добри и зли царе - Северното царство има 19 зли царе и нито един добър; Южното - 12 зли и 8 добри. Добрите царе е трябвало да прекарат по-голямата част от времето си в разрушаване на това, което са направили злите царе.

Божието търпение - дълго, но не вечно.

3 урока от живота на Елисей:

  1. преди да се възнесе Илия
  2. в Божиите очи нашето величие се измерва в готовността ни да служим по един и същи начин на бедните и на силните на деня (великите)
  3. не само се учи от господаря си, но гради върху неговите постижения

Назад | Съдържание | Напред