Начало > Библейските книги > Стария Завет

ІІ Летописи

Цел: Единение на нацията около истинско поклонение на Йехова, Неговия стандарт за съд над царството. Подчертано е управлението на праведните царе на Юда и съживлението при тяхното управление. Злите царе са изобличени.

Автор: Ездра

Време на написване: Ок.430 г. пр. Хр. Описват се събитията от началото на управлението на Соломон - 970 г. пр. Хр. до началото на робството във Вавилон 586 г. пр. Хр.

Обстановка: Паралел на ІІІ и ІV Царе и коментар върху тях. Акцент върху важността на храма и на религиозното съживление на Юда (7:14)!

Основни теми:

Храмът: духовен център на нацията; символ на Божието присъствие.

Мир: последствие от вярност към Бога и спазване на Закона.

Молитва: всеки път, когато народът се помолел, смирявал и покайвал, Бог ги избавял.

Реформа: съживление при добрите царе, събаряне на идолите, покорство на Закона, възстановяване на свещеничеството.

Упадък: през 586 г. пр. Хр. вавилонците изцяло разрушават храма на Соломон. Народът отхвърля Бог и последва съд и робство.

Назад | Съдържание | Напред