Начало > Библейските книги > Стария Завет

Ездра

Цел: Показва Божията вярност и спазването на обещанието Му да върне народа Си в земята.

Автор: Ездра - свещеник, писател, велик лидер. Името му означава “ помощ”. Написал е І, ІІ Летописи, Ездра, Неемия, Псалом 119. Водил е съвета от 120 души, които са оформили канона на Стария Завет. Водил е втората група при завръщането в Ерусалим. Първата е била водена от Зоровавел.

Време на написване: Ок.450 г. пр. Хр. Описва събития в периода 538 - 450 г. пр. Хр. Започната във Вавилон и завършена в Ерусалим.

Обстановка: следва ІІ Летописи; описва завръщането на Израел от робството ( 6:21,22).

Първоначално Ездра и Неемия са били една книга.

Назад | Съдържание | Напред