Начало > Библейските книги > Стария Завет

Йов

Цел: Илюстрация на Божия суверенитет и значението на истинската вяра. Задава въпроса “Защо страда праведния?”

Автор: Вероятно Йов, Моисей или Соломон.

Време на написване: Неизвестно; описаните събития са станали най-вероятно по времето на патриарсите, приблизително 2000-1800 г. пр. Хр. Много хора вярват, че това е най-старата книга от Библията.

Място на действие: Земята Уз, северно от Палестина, близо до пустинята, между Дамаск и река Ефрат.

Йов се споменава и в Езекил 14:14,20 и Яков 5:11

Ключов стих: 2:3

Основни теми: Страдание, атаките на Сатана, Божията добрина, гордост, доверие в Бога

Назад | Съдържание | Напред