Начало > Библейските книги > Стария Завет

Еремия

Цел: Подканва Божиите хора да се отвърнат от злините си и да се върнат към Бога.

Автор: Пророк Еремия

Адресирана до: Юда (Южното царство) и столицата Ерусалим

Време на написване: По време на служението на Еремия, около 627-586 г. пр. Хр.

Ключов стих: 2:19

Основни теми: Грях, наказание, Бог е господар над всичко, ново сърце, вярно служение

Назад | Съдържание | Напред