Начало > Библейските книги > Стария Завет

Плачът на Еремия

Цел: Да научи хората, че непокорството спрямо Бога е равносилно на поканване на бедствие и че Бог страда, когато народът Му страда.

Автор: Еремия

Време на написване: Скоро след падането на Ерусалим през 586 г. пр. Хр.

Ключов стих: 2:11

Основни теми: Разрушаването на Ерусалим, последствията от греха, Божията милост, надежда

Назад | Съдържание | Напред