Начало > Библейските книги > Стария Завет

Данаил

Цел: Исторически запис на живота на верни евреи, които са били под робство; показва как Бог е в контрол на небето и земята и Той контролира природата и съдбите на народите; Той се грижи за Своите хора.

Автор: Данаил

Адресирано до: Другите пленници във Вавилон и до Божиите хора навсякъде

Време на написване: около 535 г. пр. Хр. записва събития станали между 605-535 г. пр. Хр.

Ключов стих: 2:22

Основни теми: Бог е в контрол, цел в живота, постоянство, Божията вярност

Назад | Съдържание | Напред