Начало > Библейските книги > Стария Завет

Йоил

Цел: Да предупреди Юда за предстоящия съд на Бога заради греховете им и да подтикне хората да се обърнат отново към Бог.

Автор: Йоил

Адресирано до: Юда (Южното царство) и до целия Божи народ

Време на написване: Вероятно по време на служението на пророк Йоил между 835-796 г. пр. Хр.

Ключов стих: 2:12,13

Основни теми: Наказание, прощение, обещание за Святия Дух

Назад | Съдържание | Напред