Начало > Библейските книги > Стария Завет

Амос

Цел: Да произнесе Божия съд над Израел (Северното царство) заради техните самодоволство, прелюбодейство и подтискане на бедните.

Автор: Амос

Адресирано до: Израел (Северното царство) и Божият народ като цяло.

Време на написване: вероятно при управлението на Йеровоам ІІ в Израел и Узия в Юда (около 760-750 г. пр. Хр.)

Ключов стих: 5:24

Основни теми: Всеки ще отговаря пред Бога, самодоволство, подтискане на бедните, повърхностна религия

Назад | Съдържание | Напред