Начало > Библейските книги > Стария Завет

Авдий

Цел: Бог съди тези, които вредят на народа Му.

Автор: Авдий

Време на написване: Съществуват две възможности, всяка подкрепяна от различни изследователи. 1) малко след 844 г. пр. Хр. когато Ерусалим е атакуван (ІІ Лет. 21:16); 2) през 587 г. пр. Хр., скоро след разрушаването на Ерусалим от Вавилон.

Ключов стих: 1:15

Основни теми: Правосъдие, гордост

Най-кратката книга в Стария Завет.

Назад | Съдържание | Напред