Начало > Библейските книги > Стария Завет

Авакум

Цел: Поставя най-болезнените въпроси: Защо Бог позволява да има зло между хората Му? Защо Бог позволява нечестивите да потискат праведните? Бог е в контрол!

Автор: Авакум

До кого е написана: Юда и Божият народ навсякъде

Време на написване: Между 612 и 589 г. пр. Хр.

Ключов стих: 3:2

Основни теми: Съмнение, Божият суверинитет, надежда

Назад | Съдържание | Напред