Начало > Библейските книги > Стария Завет

Софония

Цел: Да подтикне Юда да се отърси от себичността си и да се върне към Бога.

Автор: Софония

До кого е написана: Юда и всички нации

Време на написване: Вероятно към края на служението на пророка (640-621 г. пр. Хр.) когато започват големите реформи при управлението на цар Йосия.

Ключов стих: 2:3

Основни теми: Съдният ден, Бог не гледа на лице, ден на тържество

Назад | Съдържание | Напред