Начало > Библейските книги > Стария Завет

Захария

Цел: Да даде надежда на Божия народ, разкривайки Божието освобождание чрез Месията

Автор: Захария

До кого е написано: Юдеите в Ерусалим, които са се върнали от робството във Вавилон и Божия народ навсякъде

Време на написване: глави 1-8 около 520-518 г. пр. Хр.; глави 9-14 около 480 г. пр. Хр.

Ключов стих: 4:6; 9:9,10

Основни теми: Божията ревност, препострояване на Храма, Царят идва, Божията защита

Назад | Съдържание | Напред