Начало > Библейските книги > Стария Завет

Малахия

Цел: Да изобличи хората за греховете им и да възстанови общението им с Бога.

Автор: Малахия

До кого е написано: Юдеите в Ерусалим и Божия народ навсякъде.

Време на написване: Около 430 г. пр. Хр.

Ключов стих: 4:1,2

Основни теми: Божията любов, грехът на свещениците, грехът на народа, Господното идване

Назад | Съдържание