Начало > Креда, разработки, басни > Креда
Апостолско
Google

Апостолски символ на вярата (2век.)1

1. Вярвам в Бог Отец, Всемогъщия, Творец на небето и земята.
2. И в Исуса Христа, Единородния Син Божи, нашия Господ:
3. Който бе заченат от Святия Дух, роден от Дева Мария,
4. Страдал при Понтий Пилат, Който биде разпнат и умря, и биде погребан,
5. И слезе до преизподнята, и възкръсна в третия ден,
6. Възлезе на небесата и седи отдясно на Бога Отца, Вседържителя,
7. И пак ще дойде оттам да съди живите и мъртвите.
8. Вярвам в Святия Дух.
9. Вярвам в светата Съборна църква, в общението на светиите.
10. В опрощаването на греховете.
11. Във възкресението на мъртвите,
12. И във вечния живот. Амин.


1 Текста е от книгата "Християнската мисъл през вековете" на Издателство "Нов Човек" - стр. 70; Разделението по параграфи е по "Патрология" на Проф. Д-р Илия Цоневски - стр. 32