Начало > Креда, разработки, басни > Креда
Google

Кръщелна изповед

Трети век, Иполит

Когато някой човек се кръщава, влиза във водата, този който го кръщава полага ръката си на него, и казва “Вярващ ли в Бог Всемогъщия Отец?”. И кръщавания отговаря “Вярвам”. Тогава държейки ръката си на главата му, кръщаващия го потапя във водата веднъж. И след това отново го пита: “Вярваш ли в Христос Исус, Божия Син, който бе роден от Дева Мария, и беше разпънат при Пилат Понтийски, и умря и бе погребан, и възкръсна на третия ден – оживя от смъртта, и се възнесе на небето, и седи от дясно на Отец, и ще се върне да съди живите и мъртвите?”. И след като отговори “Вярвам”, го потапя отново. И отново ще го потита”: “Вярваш ли в Светия Дух”, в Светата църква, и възкресението на тялото?”. Кръщавания отговаря: “Вярвам”, и тогава го потапя за трети път.

Публикувана от AGES Library, CD version 5