Начало > Речници и справочници > Богословски речник
Богословски речник
Google

Богословски речник

A  C  F  I  L  O  P  S 
А  Б  В  Г  Д  Е  З  И  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ю 


Вдъхновение

Доктрината, че Библията е била написана чрез влиянието на Бога. Следователно, тя е без грешка. Тя точно и авторитетно представя Божите наставления (2Тим. 3:16). Като такава Библията е откровение от Бога, което снабдява достоверно знание за Бога, творението, човека, спасението, бъдещите събития, и пр. Вътрешното просветление ни казва, че ние трябва да търсим истината само в нея.

Един от начините да докажем Боговдъхновението на Библията, е като изследваме С.З. пророчества, изпълнени в Н.З., относно Исус (Лука 24:27-45). Защото Библията е вдъхновена, нейните думи са ненарушими (Йоан 10:34-36), вечни (Мат. 24:35), сигурни (Пс. 119:160), и способни да пронижат човешкото сърце (Евр. 4:12). В допълнение, вдъхновеното Божие Слово няма да се върне празно, но ще изпълни това, за което го изпраща Бог (Ис. 55:11).


Назад  |  Напред