Начало > Мисли и цитати > Съдържание

Древни мъдрости

"Кой човек е добър? Само вярващият. Що е вяра? Съгласуване на волята с всемирния Разум."     Будистка мъдрост

"Добрите хора си помагат един на друг, дори когато не подозират това, а злите умишлено действуват един против друг."     Източна мъдрост

"Вратата, зад която е скрито доброто, трудно се отваря. Вратата зад, която е скрито злото, трудно се затваря."     Източна мъдрост

"Да знаеш правото и да не го вършиш, е липса на смелост."     Конфуций

"Справедливостта е единствената монета, която върви навсякъде."     Китайска поговорка

"Да управляваш значи да поправяш. Ако ръководиш хората справедливо, кой ще посмее да не е справедлив."     Конфуций

"Ще познае истината само смиреният по сърце. Смирението не възбужда завист."     Индийска мъдрост

"Скромен живот с мирно сърце струва повече от богатство с грижи."     Арабска мъдрост

"Недей да проклинаш тъмнината, а по-добре запали една свещ."     Китайска поговорка

"Ако в твоето гумно се въдят мишки и плъхове, безполезна ще е оградата. Докато в твоето сърце се корени злото, празна работа е да съблюдаваш обредите на вярата; докато твоите ръце не са очистени от кривдата, напусто ще бъдат твоите молитви и пости."     Арабска мъдрост

"Ако един човек е победил хиляда пъти хиляда души в сражение, а друг е победил само себе си, то последният е удържал по-голяма победа. По-добре е да победиш себе си, отколкото всички останали хора."     Индийска мъдрост

"Бъди правдив, не служи на гнева си, давай милостиня на просяка (той не иска от тебе много). Така ще се приближиш до светците, шествайки по тези три пътя."     Индийска мъдрост

"Не ругай съседа за пушека над къщата му, когато твоя праг не е пометен."     Конфуций