Начало > Мисли и цитати > Съдържание

Съдържание

587 мисли и цитати

Сентенции и епиграми - 76
Философи и мислители - 105
Поети и писатели - 90
Политици и държавници - 36
Богослови и проповедници - 14
Ранно-християнски учители - 17
Древни мъдрости - 13
Девизи и мота - 5
Български поговорки - 97
Народен хумор - 38
Други - 86
Разни - 10

 

Най-новите:

"Не очаквай друг учител..., имаш словото Божие, - никой няма да те научи както то."     Йоан Златоуст

"Златното правило: ние сме длъжни да богословстваме - "по начина на рибарите, а не на Аристотел."     Григорий Богослов

"Божието предопределение е предвиждащо, но не принудително.Бог всичко предвижда, но не всичко предопределя."     Йоан Дамаскин

"Ако за слепеца е бедствие да не може да види слънцето, то колко голямо бедствие е за християнина да не се моли непрестанно и да не допуска чрез молитвата в душата си Христовата светлина."     Йоан Златоуст

"Ние радваме дявола не толкова, когато грешим, колкото когато се отчайваме ."     Йоан Златоуст

"Ако се умилостиви към нас Господ, какво още има да желаем, а ако над нас се излее Божият гняв, каква ни е ползата от горделивия Запад?."     Василий Велики

"Има и още една печал непотребна, когато в съгрешилата душа се влага намерение не да поправи живота си и да се очисти от страстите, а пагубно отчаяние. Именно тя не позволила на Каин да се покае след братоубийството, а при Юда след предателството, като му внушава отчаяние, го тласка към самоубийство. ."     Василий Велики

"Не привързвай сърцето си към това, което преминава като сянка, изменчиво е като облак, нетвърдо е като пара, непостоянно е като полъх на вятъра. ."     Григорий Богослов

"Който ходи в страх Господен, не се бои от нищо, дори да е заобиколен от нечестивци. Той има в себе си страха Господен и носи непобедимото оръжие на вярата. Това го прави силен и способен да превъзмогва всичко, дори неща, които изглеждат трудни или невъзможни за повечето хора. Такъв човек е като великан, заобиколен от маймуни, или рикащ лъв между кучета и лисици. Върви напред, доверявайки се на Бога и Неговата неизменна воля, и така поразява и омаломощава враговете си. Той владее пламтящия меч на премъдрото Слово."     Симеон Нови Богослов

"Непристойните сънища се случват като последствие на безпорядъчни душевни движения в продължение на деня. А ако душата пребъде чиста, като размисля за Божиите наредби, и непрекъснато се поучава от онова, което е хубаво и угодно на Бога, тогава и сънищата ще бъдат такива."     Василий Велики