Начало > Мисли и цитати > Съдържание

Ранно-християнски учители

"Лошо е това, че хората не знаят Бога. Но най-лошото е, че признават за Бог това, което не е бог."     Лактанций

"Ти си ни създал за Себе Си и нашето сърце е неспокойно, докато не намери в Тебе покой."     Августин

"Който не се остави да бъде победен от истината, ще бъде победен от измамата."     Августин

"Колкото голям е Бог в големите неща, толкова е голям и в малките."     Августин

"Нищо не прави лоша смъртта, освен това, което я следва."     Августин

"Ако се премахне правото, какво друго са тогава държавите, ако не разбойнически банди. Какво друго са тогава разбойническите банди, ако не малки държави."     Августин

"В главното - единство, във второстепенното - свобода, във всичко - любов."     Августин

"Непристойните сънища се случват като последствие на безпорядъчни душевни движения в продължение на деня. А ако душата пребъде чиста, като размисля за Божиите наредби, и непрекъснато се поучава от онова, което е хубаво и угодно на Бога, тогава и сънищата ще бъдат такива."     Василий Велики

"Който ходи в страх Господен, не се бои от нищо, дори да е заобиколен от нечестивци. Той има в себе си страха Господен и носи непобедимото оръжие на вярата. Това го прави силен и способен да превъзмогва всичко, дори неща, които изглеждат трудни или невъзможни за повечето хора. Такъв човек е като великан, заобиколен от маймуни, или рикащ лъв между кучета и лисици. Върви напред, доверявайки се на Бога и Неговата неизменна воля, и така поразява и омаломощава враговете си. Той владее пламтящия меч на премъдрото Слово."     Симеон Нови Богослов

"Не привързвай сърцето си към това, което преминава като сянка, изменчиво е като облак, нетвърдо е като пара, непостоянно е като полъх на вятъра. ."     Григорий Богослов

"Има и още една печал непотребна, когато в съгрешилата душа се влага намерение не да поправи живота си и да се очисти от страстите, а пагубно отчаяние. Именно тя не позволила на Каин да се покае след братоубийството, а при Юда след предателството, като му внушава отчаяние, го тласка към самоубийство. ."     Василий Велики

"Ако се умилостиви към нас Господ, какво още има да желаем, а ако над нас се излее Божият гняв, каква ни е ползата от горделивия Запад?."     Василий Велики

"Ние радваме дявола не толкова, когато грешим, колкото когато се отчайваме ."     Йоан Златоуст

"Ако за слепеца е бедствие да не може да види слънцето, то колко голямо бедствие е за християнина да не се моли непрестанно и да не допуска чрез молитвата в душата си Христовата светлина."     Йоан Златоуст

"Божието предопределение е предвиждащо, но не принудително.Бог всичко предвижда, но не всичко предопределя."     Йоан Дамаскин

"Златното правило: ние сме длъжни да богословстваме - "по начина на рибарите, а не на Аристотел."     Григорий Богослов

"Не очаквай друг учител..., имаш словото Божие, - никой няма да те научи както то."     Йоан Златоуст