Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Алберт Айнщайн (1879-1955) - физик от европейски произход, създател на теорията на относителността

Категория: Други

"Аз твърдо вярвам в онова велико Същество, което е създало такива чудни дела в нашата малка вселена. Моят слаб ум не може да го проумее. Аз смея само със смирено благоговение да коленича ред Него."

"Моята религия се изразява в скромно възхищение от необятния висш дух, разкриващ се в дребните неща, които ние можем да уловим с крехките си и слаби умове."

"Мирът не се поддържа със сила, той се постига с разбирателство."

Ново търсене