Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Йохан Волфганг Гьоте (1749-1832) - немски поет и философ

Категория: Поети и писатели

"Библията съдържа учение за висша нравственост и благородни човешки същества. Тя култивира нравствена култура. Книгата си остава такава, каквато е и не става онова, което искат да я направят някои."

"Както човек не може да се съмнява в себе си, така и в Бога не може. Човеците са дотолкова продуктивни, доколкото са религиозни."

"Християнството е само по себе си мощно явление, чрез което униженото и страдащо човечество от време навреме се е възмогвало. И щом му се признава това действие, то стои над всяка философия и няма нужда от нейната подкрепа."

"Собствената и единствената най-дълбока тема на историята на света и човечеството, на която всичко друго е подчинено, си остава стълкновението между безбожието и вярата."

"Безцелният живот е ранна смърт."

"Щом изкуството винаги дава почит на истината и единствено на истината, като дели от себе си всички зли демони, високомерие, формалност, партизанство, тогава то добива непосредствено етичен вид."

"Хубавото е феномен на феномените, но той самият не се проявява, а само неговият отблясък се вижда в многобройните проявления на твореския дух и е така разнообразен и многолик, както самата природа."

"Необузданото и непреодолимото често се надвива по-лесно с любов и кротост, отколкото с насилие."

"Който иска да постъпва правилно, никога не трябва да укорява и изобщо не трябва да се занимава с отрицателни неща, а всякога да върши само добро."

"При строежа на сграда трябва да се внимава за три неща: да бъде на подходящо място, да има здрави основи и да се изгради добре."

"Благородният човек привлича благородниците и знае как да се задържи сред тях."

"Обхване ли анархията дадена държава, веднага изпъкват безразсъдно смелите, дръзките, пренебрегващите обичаите хора."

"Тронът следва господаря, където и да отиде той, тъй както кучето - ловеца."

"Да властва човек се научава лесно, но да управлява – трудно."

"Три неща господстват на земята – мъдростта, чарът и силата."

"Наистина не е преимущество за стадото, когато овчарят е също овца."

"Добрият гражданин е като добрия баща, който най-напред нахранва децата си. Пред всички други дългове той урежда най-напред отношеняита си с държавата."

"Кое е най-доброто управление? – Онова, което ни учи да се управляваме сами."

"Природата изисква от човека от време на време да преминава в забрава, но не и да спи; оттук произлиза и пушенето на цигари, и употребата на спиртни напитки, и на опиум."

Ново търсене