Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Достоевски (1822-1881) - руски писател

Категория: Поети и писатели

"Висшата идея на земята е една, именно идеята за безсмъртието на човешката душа. Всики останали висши идеи на живота, с които човек може да живее тук, произхождат от нея."

"Вярвам, че няма нищо по-красиво, по-дълбоко, по-симпатично, по-разумно, по-мъжествено, по-съвършено от Спасителя. С ревностна любов си казвам, че друг такъв не само че няма, но не може и да има."

"Животът се задъхва без цел."

"Изкуството е така нужно за човека, както необходимостта да яде и пие."

"Вярвам в Бога, защото съм убеден, че красотата и изкуството са озарения свише."

"Хуманност, която отрича Бога, води към безчовечие. Цивилизация без Христова просвета води към подивяване. Прогрес без Христа е регрес. Свобода без морален дух води към деспотизъм и тирания."

Ново търсене