Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Ралф Емерсън (1803–1882) - американски мислител и писател

Категория: Поети и писатели

"Когато у нас се събуди мисълта за Бога и най-уединеното място на земята не е вече уединено. Тогава петната на нашето заблуждение и разочарование се заличават."

"Урокът на живота е да вярваме на това, което ни казват годините и вековете, а не на онова, което ни казват часовете."

"Животът ни е твърде кратък, та във кавги, мърморене и вой да го хабим. Ще мръкне скоро. Ти върви нататък – целта преследвай! И нека Господ те благослови."

"Музиката блика от речта сърдечна, надълбоко стига – лек за болка вечна."

"Велики са тези, които разбират, че духовното е по-могъщо от каквато и да е материална сила и че мисълта управлява света."

Ново търсене