Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Емануел Кант (1724-1804) - немски философ и учен

Категория: Други

"Отказваме се от това да доказваме Бога, но за това пък още по-усърдно се стараем да Го обхванем. Не ни е дадено да познаем Бога чрез понятия. Не е така обаче с преживяването на сърцето."

"Длъжен съм да кажа и това, че има Бог и това, че моето “аз” е безсмъртно. Това значи, че вярата ми в Бога, в другия свят са така свързани с моята природа, че тази вяра не може да бъде отделена от мен."

"Библията е най-благородното ми съкровище."

"За 23-тия псалом бих дал цялата си философия."

"Съществуването на Бога, свободата на човека, безсмъртието не могат да се докажат от чистия разум. Но се приемат от практичния разум. Което не може да се докаже от някакво умозаключение, се налага от фактите."

"Съществуването на Бога е инстинкт у човека. Тя е като логичен императив."

"Злото е съзнателно свободно деяние против моралния закон. Този морален закон урежда нашите инстинкти и естествени склонности и ни посочва като компас насоката."

"Има такива заблуждения, които не трябва да се опровергават. На заблудения трябва да се дадат такива знания, които да го просветят. Тогава заблуждението преминава от само себе си."

Ново търсене