Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Лактанций (240-320) - християнски апологет

Категория: Ранно-християнски учители

"Лошо е това, че хората не знаят Бога. Но най-лошото е, че признават за Бог това, което не е бог."

Ново търсене