Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Шарл Луи Монтескьо (1689-1755) - френски философ от епохата на Просвещението

Категория: Други

"Чудно нещо. Християнската религия, която привидно няма никаква друга задача освен блаженство в задгробния живот, дава щастие тъй също и в настоящия живот."

"Свободата е правото да се прави всичко, което допускат законите."

Ново търсене