Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Блез Паскал (1623-1662) - френски математик, физик и философ

Категория: Други

"Богът на християните е Бог на любовта и утехата. Бог, който изпълва душата и сърцето на тези, които обладава. Бог, който им дава да почувстват отвътре падението си и безкрайното Му милосърдие. Който се съединява с тях в дъното на душата им. Който ги изпълва със смирение, с радост, с доволство, с обич. Който ги учи да нямат друга цел, освен Него."

"Ето какво е вярата, Бог, почувстван в сърцето."

"Има три вида хора. – Първите са онези, които са намерили Бога и Му служат. Те са радостни и разумни. – Вторите са онези, които не са Го намерили и не го търсят. Те са безумни и нещастни. – Трети са онези, които не са Го намерили, но Го търсят. Те са разумни, но още нещастни."

"Ако човек не е създаден от Бога, защо е щастлив единствено в Него? Ако е създаден за Бога, защо така Му се противопоставя?."

"Исус Христос е Бог, до Когото приближаваме без гордост и пред Когото се унижаваме без отчаяние."

"Всичко, което е неразбираемо, не значи, че не съществува."

"Естествено е за духа да вярва, а за волята – да обича. Затова, ако нямат реални обекти, те неизбежно се насочват към измамни."

"Доказателството е човешко, но вярата е Божи дар. Доказателството е вложената в сърцето вяра."

"Съвестта е най-добрата нравствена книга, която притежаваме. С нея трябва най-вече да се съветваме."

"Да почувстваме Бога, това е възможно и не е трудно. Но напълно да познаем що е Той, това не е възможно и не е нужно."

"Истината е всякога по-стара от всички мнения. Да си въобразяваме, че тя тепърва започва да съществува от часа, когато ни е станала позната, значи да не разбираме естеството й."

"Справедливостта без сила е само немощ, сила без справедливост – тирания."

"Колкото човек е по-умен и по-добър, толкова повече той забелязва доброто в хората."

"Истината е така нужна, че малко да отстъпиш от нея и попадаш в заблуждение."

Ново търсене