Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Питагор (580-500 пр. Хр.) - древногръцки математик и философ

Категория: Философи и мислители

"Да споменеш истината е лесно. Да познаеш истината е чудесно. Да говориш истината е трудно. Да понасяш истината е славно. Ако Бог стане видим за човеците, ще вземе за тяло светлината, а за душа - истината."

"Две неща правят човек богоподобен: живот за благото, за обществото и правдивостта."

"Колко и кратки да са думите “да” и “не”, те искат най-продължителен размисъл."

Ново търсене