Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Платон (427-347 пр. Хр.) - древногръцки философ

Категория: Философи и мислители

"В това се крие истинското величие на човека, че той е способен да преживее вътрешно безкрайността на вселената."

"Бог е най-висше добро, което е над всяко битие и е над всяка природа, към което всичко се стреми."

"Справедливостта е добродетел на великите души."

Ново търсене