Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Пушкин (1799-1837) - руски поет

Категория: Поети и писатели

"Не за житейското вълнен’е, не зарад злоба или бран – родени сме за вдъхновен’е, за звуци сладки в божи храм."

Ново търсене