Начало > Мисли и цитати

Резултат от търсене

Сенека (Vв. пр. Хр. – 39 сл.) - римски философ-стоик

Категория: Философи и мислители

"У нас са вложени семената на всички изкуства и Бог като учител изважда дарбите из тайните на душата."

"Онзи, който прави добро на другите, прави добро на себе си със самия акт на извършването на доброто, тъй като съзнанието за извършеното добро е най-висша награда за човека."

"Човеците обичат своите пороци и ги мразят същевремено."

"Нищо не е така сигурно като това, че злините от бездействието могат да се премахнат само с упорит труд."

"Ако искаш другите да спрат да обсъждат някаква тема, първо ти млъкни."

"Любовта на преданата жена остава вечна."

"И подир лоша реколта трябва да се сее."

"Хората вярват повече на очите си, отколкото на ушите си."

"Сиромах сред богатства – това е най-тежкия вид бедност."

"По-добре да не започваме нещо, отколкото да го започнем и да го оставим по средата."

"Доблестта може да се прояви винаги и навсякъде."

"Животът е пътешествие."

"Което беше пороци, сега е нрави."

"Самото желание да оздравеем вече е част от оздравяването."

"Робството държи малцина, мнозина се държат за робството."

"Родината се обича не затова, че е велика, а затова, че е своя."

"Не е нещастен човекът, който прави нещо по заповед. Нещастен е този, който прави нещо против волята си."

"Голяма е вашата власт, ако владеете себе си."

"Голямата библиотека по-скоро разсейва, отколкото поучава читателя. Много по-добре е човек да се ограничи с няколко автори, отколкото необмислено да чете много."

Ново търсене